About daniela.breznova

This author has not yet filled in any details.
So far daniela.breznova has created 18 blog entries.

Nájdi psychoterapeuta

Všetci odporučení psychoanalytickí terapeuti spĺňajú predpoklady profesionálneho psychoanalytického psychoterapeuta podľa európskych kritérií. Majú riadne ukončený výcvik v psychoanalytickej psychoterapii. Úspešne absolvovali

Čo je psychoanalytická psychoterapia?

Psychoanalytická psychoterapia je odvodená od psychoanalýzy ako základnej teórie a metódy liečby. Psychoanalyticky orientovaní psychoterapeuti rozumejú ľudskej psychike a klasifikujú psychické

Čo je SSPAP?

SSPAP je psychoanalyticky orientovaná psychoterapeutická spoločnosť na Slovensku. Vznik SSPAP sa viaže k prirodzenému profesionálnemu záujmu o psychoterapeutickú prácu v rámci

Pohľad na vývin dieťaťa v rôznych psychoanalytických modeloch

Vývin osobnosti podľa Freuda nie je závislý len na zrení mozgu a učení, ale je výrazne ovplyvnený aj postupným vynáraním sa

Freud, Jung a ďalší žiaci a súputníci do začiatku druhej svetovej vojny

Ešte pred svadbou sľúbil Sigmund Freud budúcej manželke, že to životopiscom rozhodne neuľahčí. Spisovateľovi Arnoldovi Zweigovi napísal v roku 1936: „Kto

Zdravý narcizmus a narcistická porucha osobnosti

Autor: PhDr. Anna Nagajová ( Výber z práce: Narcistická porucha osobnosti. Porozumenie etiológii, patogenéze, diagnostike a psychoterapii ľudí s NPO. ).

Je psychoanalýza věda nebo umění?

Autor: Martin Skála Psychoanalýza se dnes běžně pojímá jako vědní disciplína náležející do oboru psychologie,psychiatrie a psychoterapie. Již od svých počátků

Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2

Autor: PhDr. Anna Nagajová Referát o psychodynamicky orientovanej diagnostike psychických porúch vznikol na základe autorkinho absolvovania výcviku v OPD-2 v roku