Psychoanalytická psychoterapia je odvodená od psychoanalýzy ako základnej teórie a metódy liečby. Psychoanalyticky orientovaní psychoterapeuti rozumejú ľudskej psychike a klasifikujú psychické fenomény na základe konštruktov psychoanalytických teórií. Medzi základné predpoklady tohto prístupu patrí presvedčenie, že duševné stavy v zdraví, aj pri psychických poruchách, majú svoj osobitý význam vychádzajúci z osobnosti človeka.

Cieľom psychoanalytickej psychoterapie je čiastočná reorganizácia psychicky pacienta/klienta v kontexte významnej zmeny symptómov. Základnými technikami sú interpretácia, analýza prenosu a technická neutralita. Terapeut realizuje terapeutickú funkciu „toho, kto pozoruje a porozumie“  a prostredníctvom svojich reakcií umožňuje vytvorenie obdobnej funkcie u pacienta. Umožňuje pacientovi, aby si lepšie porozumel, a tým pádom sa slobodnejšie rozhodoval o svojom živote.