SSPAP je psychoanalyticky orientovaná psychoterapeutická spoločnosť na Slovensku. Jej hlavným poslaním je vytvoriť profesionálny priestor a zázemie pre psychoanalytickú psychoterapiu ako aj psychoanalýzu. Je riadnym členom Európskej federácie pre psychoanalytickú psychoterapiu.

Kto sme

SSPAP je psychoanalyticky orientovanou, odbornou  spoločnosťou a jej základnou myšlienkou je sprostredkovávať psychoanalytické myšlienky a relevantné poznatky. Tým zvyšovať informovanosť o psychoanalýze (vedeckej teórii a výskume) a psychoanalytickej psychoterapii (využívaní poznatkov v klinickej praxi) v Slovenskej republike na rôznych úrovniach. Cieľom je aj korigovať skreslené, či zmätočné informácie o psychoanalytickej teórii a praxi v našej krajine.

Jej hlavným poslaním je vytvoriť profesionálny priestor a zázemie pre psychoanalytickú psychoterapiu ako aj psychoanalýzu. Tým umožniť seriózny terapeutický výcvik  – v zmysle teoretického vzdelania,  vlastnej terapeutickej skúsenosti a supervízie, podľa prísnych medzinárodných kritérií.

ČO JE PSYCHOANALYTICKÁ PSYCHOTERAPIA A PSYCHOANALÝZA?

Psychoanalýza aj psychoanalytická psychoterapia sú metódy používané intenzívne vytrénovanými profesionálmi, a ktoré skúmajú klienta do úplnej podstaty jeho existencie. Sú založené na základnom porozumení, že väčšina nášho mentálneho a emocionálneho života je mimo naše vedomé uvedomenie a teda nám nie je priamo prístupné. Špeciálne naše emočné utrpenie je následok nevedomých pocitov a presvedčení. V skutočnosti nevieme povedať, čo nás trápi. A preto naše vedomé porozumenie našich problémov je nedostatočné k tomu, aby sme si uľavili od pocitov úzkosti a oslobodili sa od stále tých istých bolestivých vzorcov.

Psychoanalytický proces umožňuje nevedomým pocitom a myšlienkam ožiť priamo počas sedení, kde sú následne rozpoznané a porozumené a tým definitívne modifikované. Práve kvôli tomuto sú psychoanalýza aj psychoanalytická psychoterapia intenzívne spôsoby terapie, vyžadujúce si frekventované stretnutia počas niekoľkých rokov. Kým u psychoanalýzy hovoríme o stretnutiach 3 až 5 krát do týždňa, psychoanalytická psychoterapia má frekvenciu 2 až 3 stretnutia týždenne.

Tým, že sprístupňujú nevedomé vrstvy mysle, dávajú potenciál dosiahnuť úplnú a trvajúcu slobodu a naplnenie v centrálnych aspektoch života, ako sú vzťahy, práca a seba-skúsenosť.

Vedenie SSPAP

ERIKA MLEJNKOVÁprezidentka
Mgr. Martin Babík – psychoanalytik , člen medzinárodnej psychoanalytickej spoločnosti – IPA, člen českej psychoanalytickej spoločnosti – ČPS, spoluzakladateľ Slovenskej spoločnosti pre psychoanalytickú psychoterapiu. Pracuje v súkromnej licencovanej psychoterapeutickej praxi v Bratislave
Email
MARTIN BABÍKviceprezident
Mgr. Martin Babík – psychoanalytik , člen medzinárodnej psychoanalytickej spoločnosti – IPA, člen českej psychoanalytickej spoločnosti – ČPS, spoluzakladateľ Slovenskej spoločnosti pre psychoanalytickú psychoterapiu. Pracuje v súkromnej licencovanej psychoterapeutickej praxi v Bratislave
Email
ANNA NAGAJOVÁodborný garant
PhDr. Anna Nagajová – klinická psychologička a psychoterapeutka. Pracuje v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Pracuje tiež v súkromnej licencovanej psychoterapeutickej praxi v Bratislave, kde vykonáva individuálnu, párovú a rodinnú, či skupinovú psychoanalytickú psychoterapiu.
Email
FILIP MUDRÍKkoordinátor
Mgr. Filip Mudrík – klinický psychológ so psychoanalytickým prístupom. Aktuálne pracuje na klinike ESET v Prahe, kde sa venuje práci s dospelými, individuálne i v skupine. Absolvoval výcvik pre Skupinovú psychoanalytickú psychoterapiu a je kandidátom Českej psychoanalytickej spoločnosti.
Email
ZUZANA BLAHUTOVÁEKONÓMKA
Zapísaná v Zozname slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti www.psychoterapia-sk.sk
Provizórny člen Viedenskej psychoanalytickej spoločnosti www.wpv.at
Kandidát vzdelávania v psychoanalýze pod medzinárodnou psychoanalytickou spoločnosťou IPA www.ipa.world
Pracuje v súkromnej praxi v Bratislave v slovenskom a nemeckom jazyku
Email

Psychoterapia

Vzdelávanie

Publikovanie

Psychoanalytická Psychoterapia …

…  je ako šachová partia, ktorá má na začiatku presne stanovené možnosti otvorenia, avšak čo sa udeje ďalej, je na terapeutovi a jeho klientovi…

SSPAP trénuje a združuje odborníkov v oblasti psychoanalýzy a psychoanalytickej psychoterapii. Garantuje, že členovia spoločnosti sú riadne trénovaní v súlade s medzinárodnými kritériami a súčasne spĺňajú požiadavky SR. Sú plne kvalifikovanými psychoanalytickými psychoterapeutmi a poskytujú terapeutické služby na najvyššej úrovni.

CHCEM SA STAŤ ČLENOM