Všetci odporučení psychoanalytickí terapeuti spĺňajú predpoklady profesionálneho psychoanalytického psychoterapeuta podľa európskych kritérií. Majú riadne ukončený výcvik v psychoanalytickej psychoterapii. Úspešne absolvovali teoretické vzdelanie, zážitok na sebe a supervíziu v akreditovanej spoločnosti psychoanalytickej psychoterapie.

Predtým, než sa rozhodnete pre jedného z nich, odporúčame absolvovať prvé stretnutia u viacerých, aby ste mali istotu, že ste sa rozhodli správne.

Bratislava

Mgr. Svetlana Abramová – psychoanalytička, člen IPA. Vyštudovala Petrohradskú univerzitu, ukončila  psychoanalytické vzdelanie v inštitúte Han Groen-Prakken.  V súčasnosti pracuje ako psychoanalytik detí aj dospelých. Pracuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Kontakt: svigabramovy@gmail.com, + 421 950 265 190.

Mgr. Martin Babík – klinický psychológ a psychoterapeut. Psychoterapiu vykonáva od roku 1998. Od roku 2006 sa venuje súkromnej praxi v Bratislave. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Inštitúte pre zažitú psychoanalýzu v Prahe. Je člen Českej psychoanalytickej spoločnosti (www.psychoanalytik.sk).

Mgr. Zuzana Blahutová – psychoanalýza a od nej odvodené metódy dospelých a mladistvých. Riadny člen Viedenskej psychoanalytickej spoločnosti. Pracuje v slovenskom a nemeckom jazyku. (www.psychoanalytik-ba.sk).

Mgr. Daniela Březnová – psychológ so psychoanalytickým prístupom. V súkromnej praxi sa venuje psychoanalyticky orientovanej práci s dospelými. Absolvovala výcvik pre Skupinovú psychoanalytickú psychoterapiu a je kandidátkou Českej psychoanalytickej spoločnosti. Pracuje v slovenskom a anglickom jazyku v Bratislave.  (www.reverie.sk).

Mgr. Erika Mlejnková – klinická psychologička a psychoterapeutka. Po 10 rokoch sa vrátila z Prahy a pracuje v súkromnej praxi. Absolvovala výcvik pre Skupinovú psychoanalytickú psychoterapiu a je kandidátkou Českej psychoanalytickej spoločnosti (www.propsyche.sk).

PhDr. Anna Nagajová – klinická psychologička a psychoterapeutka. Pracuje v Univerzitnej nemocnici Bratislava, kde vykonáva konziliárne psychodiagnostické vyšetrenia pre oddelenia nemocnice; krízové intervencie a krátkodobé podporné psychoterapie. V súkromnej licencovanej psychoterapeutickej praxi vykonáva individuálnu, párovú a rodinnú, či skupinovú psychoanalytickú psychoterapiu.

Kontakt: nagajova@sspap.sk

MUDr. Viktor Kopas – psychoterapeut pôsobiaci v Bratislave. Venuje sa individuálnej a skupinovej psychoanalyticky orientovanej psychoterapii v rámci svojej súkromnej psychoterapeutickej praxi (www.psychoterapia-prax.sk).

Nitra

Mgr. Pavol Zámečník – psychológ a psychoterapeut. Pracuje ako supervízor pre detské domovy a DSS. Súkromnú psychoterapeutickú prax má v Nitre, kde sa venuje hlavne individuálnej psychoanalytickej psychoterapii pre dospelých, dorast, skupiny a páry (zamecnik.pavol@gmail.com).

Trnava

PhDr. Michlerová Zita – klinická psychologička a psychoterapeutka. Prax vykonáva od r. 1987. V súčasnosti má vlastnú ambulanciu klinickej psychológie v Trnave a lektorka, cvičná terapeutka a supervízorka Slovenského inštitútu psychodynamickej psychoterapie. Praktikujúca supervízorka Inštitútu aplikovanej psychoanalýzy v Prahe. Súdna znalkyňa z odboru psychológia. Psychoterapiu a supervíziu vykonáva individuálnou i skupinovou formou pre dorast a dospelých.

Poprad

Mgr. Denisa Lišková – klinická psychologička a psychoterapeutla pôsobiaca v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP-FN a súkromnej ambulancii klinickej psychológie v Poprade. Venuje sa psychodiagnostike a individualnej psychoterapii pre dospelých a dorast. Kontakt: liskovade@gmail.com

PhDr. Simona Lengyelová –klinický psychológ, psychoterapeut telefón: 00421 918 361 631, 00421 903 231 421 Email:simona100@centrum.cz

Praha

PhDr. Luděk Vrba – klinický psychológ, klinická prax 18 let na lôžkových a ambulantných zariadeniach, 24 let v súkromnej praxi v Prahe. Člen Českej psychoanalytickej spoločnosti (IPA), tréningový a supervízny terapeut Českej spoločnosti pre psychoanalytickú psychoterapiu v individuálnej a skupinovej sekcii, zakladajúci člen Inštitútu skupinovej analýzy Praha. Supervízor tréningových a pracovných tímov (www.ludeksro.cz).

Mgr. Filip Mudrík – klinický psychológ, absolvent psychoterapetutického výcviku v IAPSA, kandidát Českej psychoanalytickej spoločnosti. Kontakt: mudrikfilip@gmail.com; https://www.naslouchatamluvit.cz/

 

Ostrava

Mgr. Vladimír Sácký,  psychoterapeut, ktorý pôsobí v Ostrave. Venuje sa individuálnej a skupinovej psychoterapii (www.sacky-psychoterapie.cz)