Čo je psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapia?

Psychoanalýza aj psychoanalytická psychoterapia sú metódy používané intenzívne vytrénovanými profesionálmi, a ktoré skúmajú klienta do úplnej podstaty jeho existencie. Sú založené na základnom porozumení, že väčšina nášho mentálneho a emocionálneho života je mimo naše vedomé uvedomenie a teda nám nie je priamo prístupné. Špeciálne naše emočné utrpenie je následok nevedomých pocitov a presvedčení. V skutočnosti nevieme povedať, čo nás trápi. A preto naše vedomé porozumenie našich problémov je nedostatočné k tomu, aby sme si uľavili od pocitov úzkosti a oslobodili sa od stále tých istých bolestivých vzorcov.

Psychoanalytický proces umožňuje nevedomým pocitom a myšlienkam ožiť priamo počas sedení, kde sú následne rozpoznané a porozumené a tým definitívne modifikované. Práve kvôli tomuto sú psychoanalýza aj psychoanalytická psychoterapia intenzívne spôsoby terapie, vyžadujúce si frekventované stretnutia počas niekoľkých rokov. Kým u psychoanalýzy hovoríme o stretnutiach 3 až 5 krát do týždňa, psychoanalytická psychoterapia má frekvenciu 2 až 3 stretnutia týždenne.

Tým, že sprístupňujú nevedomé vrstvy mysle, dávajú potenciál dosiahnuť úplnú a trvajúcu slobodu a naplnenie v centrálnych aspektoch života, ako sú vzťahy, práca a seba-skúsenosť.

Aký je rozdiel medzi psychoterapiou, psychoanalytickou psychoterapiou a psychoanalýzou?

Psychoterapia je termín, ktorý pokrýva široké spektrum intervencií, ktoré sú zamerané na odstránenie smútku, úzkostí a rôznych symptómov a podporujú osobné naplnenie.

Psychoanalytická psychoterapia je terapeutická metóda založená na základnom porozumení mentálneho a emocionálneho života tak, ako bolo odhalené psychoanalýzou. Na rozdiel od psychoanalýzy, psychoanalytická psychoterapia zahŕňa menej intenzívne seba-objavovanie, a stretnutia sú menej frekventované. Hoci nejde do nevedomých aspektov mysle tak hlboko ako psychoanalýza, psychoanalytická psychoterapia je silný nástroj k seba porozumeniu a úľavy od utrpenia.

Je pre mňa vhodná psychoanalytická psychoterapia?

Nájdi Psychoterapeuta

Ak pre seba zvažujete psychoanalýzu alebo psychoanalytickú psychoterapiu, zrejme to znamená, že sa cítite nespokojne v niektorej oblasti Vášho života, alebo ste uviazli v neproduktívnom vzorci správania, alebo hľadáte hlbšie seba porozumenie a možno všetko naraz. Určiť terapiu, ktorá je pre Vás najlepšia je veľmi komplexné a individuálne rozhodnutie. Najlepšie je stretnúť sa so skúseným psychoanalytickým psychoterapeutom a konzultovať s ním možnosti. Takáto konzultácia zahŕňa niekoľko stretnutí, v ktorých budete študovať povahu Vašich obáv, či očakávaní a pomôže Vám rozhodnúť sa, či psychoanalýza, psychoanalytická psychoterapia alebo iná alternatívna metóda je pre Vás s najvyššou pravdepodobnosťou najlepšia.

Je výcvik v psychoanalytickej psychoterapii pre mňa?

Výcvik SSPAP

Podstúpiť psychoanalyticky orientovaný výcvik je zásadné rozhodnutie. Najlepšie je poradiť sa s mentorom, kolegom so psychoanalytickým vzdelaním alebo s niektorým členom SSPAP, či inej psychoanalyticky orientovanej organizácie.

Výcvik si vyžaduje výraznú časovú aj finančnú angažovanosť. Zahŕňa vlastnú intenzívnu psychoanalytickú skúsenosť, niekoľko rokov štúdia psychoanalytickej literatúry a tiež dlhoročnú supervíziu vlastných klientov. Tí, čo sa rozhodnú pre psychoanalýzu, či psychoanalytickú psychoterapiu obyčajne vnímajú ostatné spôsoby liečby sa neúplné a nedostatočné. Sú to terapeuti, ktorí vnímajú silu nášho vnútorného sveta a ktorí si prajú pomáhať tým, že najprv do hĺbky pochopia sami seba a následne môžu ostatným sprostredkovať ich vnútorný svet a pomôcť ich rastu.