Cena Jiřího Kocourka

Smysl ceny: Základní myšlenka pro vznik této ceny je pocit spoluodpovědnosti za další vývoj psychoanalýzy v Česku a na Slovensku. Cena Jiřího Kocourka