Marec 2011

Nezáväzné diskusie a  intervízne stretnutia troch slovenských psychoanalytických psychoterapeutov vyústili v myšlienku a prianie rozšíriť  svoje odborné dialógy. Pri častých spoločných cestách za ďalším vzdelávaním a výmenou profesijných skúseností s kolegami z okolitých krajín tieto diskusie nadobudli v marci 2011 konkrétnu podobu ako  Slovenská Spoločnosť pre Psychoanalytickú Psychoterapiu (ďalej len SSPAP).

Dôležitým podnetom k založeniu spoločnosti bola informácia o neustále narastajúcom počte slovenských psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov a ďalších odborníkov v psychoanalytických psychoterapeutických výcvikoch a ich záujem o stretávanie sa, výmenu skúseností a ďalší odborný rast.

Od začiatku sa nám podarilo získať do SSPAP viacerých skúsených psychoanalyticky orientovaných psychoterapeutov, z ktorých sa stali zakladajúci členovia. A tak SSPAP získala dynamiku a smerovanie profesionálnej spoločnosti  s konkrétnymi plánmi a cieľmi, ako zvyšovať informovanosť o psychoanalýze (vedeckej teórii a výskume) a psychoanalytickej psychoterapii (využívaní poznatkov v klinickej praxi) v Slovenskej republike na rôznych úrovniach.

Zakladajúci členovia spoločnosti:

Mgr. Martin Babík, Mgr. Daniela Březnová, PhDr. Zita Michlerová, Mgr. Erika Mlejnková, PhDr. Anna Nagajová, MUDr. Silvia Nürnberger, MUDr. Adrián Strečko a Mgr. Pavol Zámečník