Ako Fungujeme

Najvyšší orgán SSPAP je Zhromaždenie riadnych členov, ktoré volí Prezidenta a koordinátora SSPAP. Koordinačný výbor sa skladá z koordinátora, ekonóma a vedúcich jednotlivých sekcií, ktorí sú volení riadnymi členmi príslušných sekcií na daný rok. Spoločne sa snažia zabezpečiť plynulý a efektívny chod spoločnosti v súlade so stanovami a rozhodnutiami ZRČ.

SSPAP vytvára SPPIN, Slovenský Psychoanalyticko Psychoterapeutický Inštitút, ktorý zabezpečuje výcviky a vzdelávanie svojich členov.

Prezident

Mgr. Martin Babík

Koordinačný výbor

MUDr. Viktor Kopas (Koordinátor)

Mgr. Zuzana Blahutová (Vedúci vzdelávacieho inštitútu)

PhDr. Anna Nagajová (Odborný garant pre vzdelávanie)

Mgr. Erika Mlejnková (Pokladník/ekonóm)

Mgr. Pavol Zámečník (Revízor)

Vedúci sekcií

Vedúci individuálnej sekcie – Mgr. Erika Mlejnková

Vedúci skupinovej sekcie/delegát EFPP – Mgr. Daniela Březnová

Vedúci párovej sekcie – Mgr. Pavol Zámečník

Komunikácia

EFPP – Mgr. Daniela Březnová

Slovenské Psychoterapeutické inštitúcie (SIVP, SPS, komora psychológov) – PhDr. Anna Nagajová

Ekonomické záležitosti, účtovník, banky – Mgr. Erika Mlejnková

Štátne inštitúcie – Mgr. Pavol Zámečník, Mgr. Martin Babík

Interná komunikácia

Webstránka – Mgr. Daniela Březnová

FB, email – Mgr. Filip Mudrík

Odborná verejnosť – Mgr. Martin Gužala

Preklad a tlmočenie – Mgr. David Lupták

Pýtajte sa …