Ako Fungujeme

Najvyšší orgán SSPAP je Zhromaždenie riadnych členov, ktoré volí Prezidenta a koordinátora SSPAP. Koordinačný výbor sa skladá z koordinátora, ekonóma a vedúcich jednotlivých sekcií, ktorí sú volení riadnymi členmi príslušných sekcií na daný rok. Spoločne sa snažia zabezpečiť plynulý a efektívny chod spoločnosti v súlade so stanovami a rozhodnutiami ZRČ.

SSPAP vytvára SPPIN, Slovenský Psychoanalyticko Psychoterapeutický Inštitút, ktorý zabezpečuje výcviky a vzdelávanie svojich členov.

Prezident

Mgr. Martin Babík

Koordinačný výbor

PhDr. Anna Nagajová (Odborný garant pre vzdelávanie)

Mgr. Zuzana Blahutová (Pokladník/ekonóm)

Mgr. Erika Mlejnková

Mgr. Martin Babík

Mgr. Filip Mudrík

Vedúci sekcií

Vedúci skupinovej sekcie – Mgr. Erika Mlejnková

Vedúci individuálnej sekcie – Mgr. Martin Babík

Delegát EFPP – Mgr. Martin Babík

Komunikácia

EFPP – Mgr. Martin Babík

Slovenské Psychoterapeutické inštitúcie (SIVP, SPS, komora psychológov) – PhDr. Anna Nagajová

Ekonomické záležitosti, účtovník, banky – Mgr. Zuzana Blahutová

Štátne inštitúcie – Mgr. Pavol Zámečník, Mgr. Martin Babík

Interná komunikácia

Webstránka, FB, email – Mgr. Filip Mudrík

Pýtajte sa …