Dávame Vám do pozornosti aj výcvikové programy psychoanalyticky orientovaných spoločností v Českej Republike.

ČSPAP – Česká společnosť pro psychoanalytickou psychoterapii (www.cspap.cz)

otvára dvojročný  Transference Focused Psychotherapy pod vedením medzinárodnej lektorky TFP PhDr. Eduardy Vendyšovej Bakalářovej, ktorý sa bude konať v Prahe.

Výcvik v TFP je určený pro psychiatry a klinické psychology s příslušnou atestací, případně v předatestační přípravě. Předpokladem je funkční specializace v systematické psychoterapii nebo pokročilá úroveň psychoterapeutického výcviku. Podmínkou přijetí je, aby předchozí výcvik obsahoval individuální sebezkušenost v trvání nejméně 50 hodin. Zájemci o výcvik v TFP, nemající sebezkušenost, si ji doplní o nejméně 50 hodin dynamického zaměření.

Výcviková skupina bude pracovat dva roky pod vedením mezinárodní lektorky TFP PhDr. Eduardy Vendyšové Bakalářové čtyřikrát ročně v Praze, vždy v pátek a v sobotu (každý den 4 prezentací po 75 minutách a seminář 45 minut, celkem 15 vyučovacích hodin po 45 min.).

Úhrada bude koncipována za členství ve skupině. Výše úhrady činí 400 Kč za vyučovací hodinu (45 min.), tj. 24 000 Kč za 4 setkání ročně (fakturováno po pololetích). Přihlášky elektronickou poštou na tfp@cspap.cz; přijetí není nárokové, přihlášení budou vyzváni k předložení profesního CV a motivačního dopisu. Přihlášky jsou ke stažení na www.cspsp.cz

IAPSA – Institut Aplikované Psychoanalýzy (www.iapsa.cz)

Komplexný výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii.

Výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP ako komplexný program vzdelávania v psychoterapii. Výcvik je určený pre záujemcov z radov psychológov, psychiatrov, študentov týchto odborov starších ako 23 rokov, ale otvorený je tiež pre zaujímajúcich sa odborníkov z iných profesií.

Úplný výcvik má tri časti:

1. Sebaskúsenostná skupina (500 hodín realizovaných v priebehu 5 rokov v skupine 12 ľudí – vždy dve týždenné sústredenia  behom roku v klauzúrnych podmienkach Psychoanalytické kliniky v Opočně (cca 130 km severovýchodne od Prahy).

2. Teoretická výučba psychoanalýzy (200 hodín realizovaných blokovo v priestoroch Psychoanalytické kliniky v Opočně, výučbu zaisťujú lektori so vzdelaním a praxou v psychoanalýze a psychoanalytickej psychoterapii).

3. Supervízia (150 hodín).

Nasledujúca výcviková skupina sa uskutoční v marci 2019. Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky:  PhDr. Anna Nagajová (+421 949 227 905) alebo Mgr. Pavol Zámečník ( +421 910 105 925 ).

Pre záujemcov zo Slovenska je možné v rámci výcviku absolvovať hodiny, ktoré sú zákonom stanovené na udelenie Certifikátu psychoterapeuta na Slovensku, a zároveň požadované na udelenie Európskeho certifikátu psychoterapeuta.

viac info o výcviku

BIP – Brněnský Institut Psychoterapie (www.i-bip.com)

Brněnský institut psychoterapie (BIP) byl založen 1991 jako občanské sdružení, jehož členové se později zaměřili na poskytování výcviku v individuální psychodynamické psychoterapii.

 Do nově otevírané skupiny, která bude pracovat 6-8x ročně v pátek odpoledne a v sobotu v Brně pod vedením MUDr. Petra Klimpla, CSc., přivítáme další zájemce z řad zdravotnických profesionálů (lékařů, psychologů) nebo studentů příslušných oborů, starších 23 let.

Schválený (dříve označovaný jako akreditovaný) výcvikový program se skládá ze skupinové části (350 hodin během asi 3,5 roku), individuální sebezkušenosti s tréninkovým terapeutem BIP (nejméně 100 hodin – 2 trenéři v SR), kursu teorie psychodynamické psychoterapie (120 hodin ve 4 semestrech), supervize vlastní práce kandidáta (nejméně 120 hodin) a závěrečného kolokvia. Plné znění Pravidel výcviku i FAQ jsou k dispozici na www.i-bip.com.

Brněnský institut psychoterapie uzavřel v loňském roce dohodu o spolupráci se Skupinovou sekcí České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP). Tato dohoda umožňuje, aby absolventi skupin, vedených Dr. Klimplem nebo Dr. Zahradníkem, kteří jsou též tréninkovými a supervizními terapeuty výcvikovém programu Skupinové sekce ČSPAP, mohli pokračovat ve studiu v ČSPAP. Po teoretickém kursu, supervizích a kolokviu mohou získat kvalifikaci pro skupinovou psychoanalytickou psychoterapii. Následující certifikační procedura (funkční specializace) v ČR nebo v SR nerozlišuje mezi individuální, skupinovou nebo jinou formou psychoterapie. Teoretický kurs a supervize ČSPAP se konají v Praze. Pravidla Skupinové sekce ČSPAP naleznete nawww.cspap.cz.

Brněnský institut psychoterapie dále přivítá zájemce z řad zdravotnických profesionálů v Kursu teorie psychodynamické psychoterapie č. 6. Kurs je součástí schváleného výcvikového programu a je tradičně otevřen hostujícím zájemcům. Kurs zahajuje od zimního semestru akad. roku 2014/15, celkově obsahuje ve 4 semestrech 120 hodin přednášek a seminářů, vždy v pátek odpoledne a v sobotu. Pro orientaci nahlédněte do rozvrhu předchozího kursu na stránkách BIP www.i-bip.com. Počet míst je omezen. Dotazy směřujte na e-mail bip@i-bip.com.