Psychoanalytický pohľad na aktuálne témy

VŠETKY ÚVAHY

Spolužitie v Európe

MUDr. Silvia Nürnberger: Psychoanalytický pohľad na rôzne aspekty života je špecifický. Vychádza z rešpektu k individuálnej rozmanitosti. Psychoanalýza sa v prvom rade

Vztahy – zdroje, vývoj, rozcestí

MUDr. Silvia Nürnberger: Člověk je tvor společenský. Odjakživa se pohybuje životem v různých skupinách. Jen zřídka narazíme na samotáře, který

Odborné články

Psychoanalytické pohľady na problematiku závislosti

Mgr. Filip Mudrík: Mohlo by sa zdať, že liečba závislostí a vyjadrovanie

Pohľad na vývin dieťaťa v rôznych psychoanalytických modeloch

Vývin osobnosti podľa Freuda nie je závislý len na zrení mozgu

Freud, Jung a ďalší žiaci a súputníci do začiatku druhej svetovej vojny

Ešte pred svadbou sľúbil Sigmund Freud budúcej manželke, že to životopiscom

VŠETKY ODBORNÉ ČLÁNKY

EFPP Review
SSPAP SEMINÁRE
Psychoanalýza Dnes

Vzdelávajme sa

SSPAP pre Vás pripravuje pravidelné blogy na aktuálne témy. Zároveň jej členovia prispievajú odbornými článkami psychoanalyticky orientované. Český časopis Revue psychoanalytická psychoterapie, vychádza pravidelne 2x ročne vždy tematicky ladené, ak potrebujete asistenciu pri jeho zakúpení, radi pomôžeme. Disponujeme knižnicou publikácií, ktorá je otvorená len pre členov.

REVUE Psychoanalytická Psychoterapie

je určený predovšetkým pre psychoterapeutov a odbornej verejnosti z príbuzných, nielen psychoanalytických profesií. Obsahuje pôvodné teoretické práce popredných českých a zahraničných odborníkov, recenzie publikácií z odboru, informácie o aktivitách ČSPAP a iné. Vychádza dvakrát ročne.

 • 2017 XIX/2 –  Slavoj Titl: Supervize – 12 EUR
 • 2017 XIX/1 –  M. Kopřivová, I. Růžičková, E. Rys: Autismus – 12 EUR
 • 2016 XVIII/2 –  Michael Šebek: Totalitní mysl – 12 EUR
 • 2016 XVIII/1 – L. Vrba, H. Drábková: Úzkost a strach ve skupině – 12 EUR
 • 2015 XVII/2 –  Přenos, protipřenos a odehrávání v současné psychoanalýze  – 12 EUR
 • 2015 XVII/1 –  Čermáková Halina: Vzájemné ovlivňování v psychoanalýze – 12 EUR
 • 2014 XVI/2 –  Holub David, Telerovský Roman: Psychoanalytické interview. První setkání s dospělými, dětmi a páry – 12 EUR
 • 2014 XVI/1 – Václava Probstová: Obtížně přístupný pacient – 12 EUR
 • 2013 XV/2 –  Láska a psychoanalýza: Britská psychoanalytická tradice – 12 EUR
 • 2013 XV/1 –  Proměny psychiky: italská témata v psychoanalýze – 12 EUR
 • 2012 XIV/2 – Psychosomatika – 12 EUR
 • 2012 XIV/1 – Sándor Ferenczi a vzťahová psychoanalýza –  12 EUR
 • 2011 XIII/2 – Čas a psychoanalýza – 12 EUR
 • 2011 XIII/1 – Traumatizované dítě v dnešní době – 12 EUR
 • 2010 XII/2 – Terapie traumatu a současná německá psychoanalýza – 6,20 EUR
 • 2010 XII/1 – Psychoanalýza, umění a kultura – 6,20 EUR
 • 2009 XI/2 – Bridging Identities – Současné přístupy v psychoanalytické skupinové psychoterapii – 6,20 EUR
 • 2009 XI/1 – Párová a rodinná psychoanalytická psychoterapie –  6,20 EUR
 • 2008 X/2 – Moderní psychoanalýza II. – Francouzská psychoanalýza –  6,20 EUR
 • 2008 X/1 – Psychoanalytický proces –  6,20 EUR
 • 2007 IX/2 – Otcovství –  3,80 EUR
 • 2007 IX/1 – Moderní psychoanalýza I. Kleiniánský přístup – 6,20 EUR
 • 2006 VIII/2 – Sigmund Freud a současná psychoanalýza –  6,20 EUR
 • 2006 VIII/1 – Adolescence –  3,80 EUR
 • 2005 VII/2 – Feminita – 6,20 EUR
 • 2005 VII/1 – Pojetí narcismu v psychoanalýze – 6,20 EUR
 • 2004 VI/2 – Sny a jiné fantazijní produkty  – 3,80 EUR
 • 2004 VI/1 – Terapie a vývoj dětí a adolescentů – 3,80 EUR
 • 2003 V/2 – Modality psychoanalytických terapií – 3,80 EUR
 • 2003 V/1 – Hranice ve vývoji, terapii i teorii – 3,80 EUR
 • 2002 IV/2 – Psychoanalytická párová a rodinná terapie – 3,80 EUR
 • 2002 IV/1 – Hraniční a psychotické poruchy – vypredané
 • 2001 III/2 – Účinnost psychoanalýzy – 3,80 EUR
 • 2001 III/1 – Skupinová analýza – 3,80 EUR
 • 2000 II/2 – Články mj. o narcismu, čištění anality  závislosti na stavu blízkému smrti – 2,70 EUR
 • 2000 II/1 – Dětská psychoanalytická psychoterapie – vypredané
 • 1999 I/2 – Destruktivita a narcismus – 2,70 EUR
 • 1999 I/1 – Identity – 2,70 EUR
Odporučená literatúra

Dávame Vám do pozornosti tieto publikácie

Psychoanalytická Diagnóza

Nancy McWilliams

vydavateľstvo Portál, 2015

Psychoanalytická Párová Terapie

Slavoj Titl

vydavateľstvo Portál, 2014

Psychická útočiště

Steiner John

Triton, 2018