Naša vízia

Vytvoriť odborne a osobnostne vyzretú skupinu psychoanalytických psychoterapeutov a psychoanalytikov, ktorí budú svojou činnosťou prispievať k zdravému sociálnemu a spoločenskému prostrediu na Slovensku.

… psychoterapia je ako šachová partia, ktorá má na začiatku presne stanovené možnosti otvorenia, avšak čo sa udeje ďalej, je na terapeutovi a jeho klientovi…

Hlavné ciele:

Odborné vzdelávanie

  • vzdelávanie a dovzdelávanie v psychoanalytickej psychoterapi
  • poskytovať  výchovu a výcvik v psychoanalytickej psychoterapii

Zvyšovať hodnoty psychoterapeuta

  • zavádzať a chrániť medzinárodné štandardy (podľa EFPP), ako minimálnu kvalifikáciu pre vykonávanie psychoanalytickej psychoterapie
  • vypracovať a dodržiavať etické zásady a záväzné pravidlá pre prax v psychoanalytickej psychoterapii vo verejnom ako aj súkromnom sektore

Zvyšovať profesionalitu

  • publikovanie a výskum s cieľom zviditeľniť a pozdvihnúť psychoanalýzu a psychoanalytickú terapiu v celospoločenskom význame
  • vytvoriť  a rozširovať skupinu kvalifikovaných a medzinárodne akceptovaných psychoanalytických terapeutov
Vzdelávaj sa s nami