Otvárame teoretické vzdelávanie

SSPAP od 25.03. 2023 pokračuje s výučbou teórie v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii. Teoretická výučba sa opiera najmä o východiská Group Analysis.

Každé stretnutie má 8 vyučovacích 45 minútových hodín každú sobotu, rozdelených do štyroch 1,5 hodinových blokov. S ýnimkou posledného stretnutia, to bude mať 4 vyučovacie hodiny.

Kandidáti SSPAP cena za jednu vyučovaciu hodinu 5 eur, kolegovia z iných inštitútov 10eur ( cena za 1 prednáškový deň 40/80 eur). Prednášky budú realizované online prostredníctvom aplikácie zoom.us. 

Aktualizovaný program nájdete tu:Skupinová-teória2023

Prihlášky zasielajte na: nagajova@sspap.sk

 

SPPIN

SPPIN (Slovenský Psychoanalyticko Psychoterapeutický Inštitút) je vzdelávací inštitút SSPAP. Je členom Slovenského Inštitútu pre Vzdelávanie v Psychoterapii. Tvorí a zastrešuje tréningové programy SSPAP. Momentálne SPPIN umožňuje vzdelávanie v individuálnej psychoanalytickej psychoterapii dospelých a v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii. Aktuálne prebiehajú dve výcvikové skupiny.

NOVÉ!!!!
V roku 2021 na jar/leto otvárame výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii! Prihlasovanie do výcviku je spustené!!

Tréningový program trvá minimálne 5 rokov. Je akreditovaný Ministerstvom Zdravotníctva SR v rámci Projektu 2016 od SIVP a súčasne je v súlade s EFPP (European Federation of Psychoanalytical Psychotherapy), ktorého sme riadnym členom. To znamená, že zaradením do výcviku je možné požiadať o zaradenie do certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia alebo necertifikovaného vzdelávania v psychoterapii v SIVP a pri splnení všetkých požadovaných podmienok SIVP podľa Projektu 2016 sa stať psychoterapeutom podľa podmienok stanovených MZ SR. Po úspešnom ukončení výcviku sa v rámci Európy stávate  riadnym skupinovým psychoanalytickým psychoterapeutom.

VIAC INFO

Tréning v Psychoanalytickej Psychoterapii, minimálne kritéria

  • Dĺžka trvania – minimálne 5 rokov
  • Metodológia psychoterapeutickej metódy – 510 hodín formou zážitku na sebe a praktických seminárov
  • Individuálna psychoanalytická psychoterapia – 150 hodín
  • Základná psychoterapeutická a psychoanalytická teória – 150 hodín
  • Supervízia vlastného klienta – spolu 200 hodín
  • Ukončenie výcviku kolokviálnou a ústnou skúškou
  • Prax s rozdielnymi mentálnymi poruchami, min. 200 hodín v akreditovanom stredisku

Zoznam cvičných terapeutov a supervízorov:

Terapeuti:

Zúčastnite sa našich vzdelávacích aktivít

Vzdelávajte sa s nami!

Či už máte záujem o ucelený výcvik psychoanalytického psychoterapeuta alebo len o ostatné odborné aktivity, dajte nám vedieť. Radi Vás na našich akciách privítame.