Otvárame teoretické vzdelávanie

SSPAP od 20.01. 2024 pokračuje s výučbou teórie v Psychoanalytickej psychoterapii – teórii a praxi.

Program výučby formou seminárov online via zoom.us. Vždy jednu sobotu
v mesiaci okrem mesiacov júl a august. Pre kolegyne a kolegov i kandidátky
a kandidátov z inštitútov v rámci psychoterapeutického vzdelávania je možné
zakúpiť si blok skladajúci sa z troch sobôt nasledujúcich po sebe. Cena jedného
bloku je 240 EUR, pre členov SSPAP 120 EUR.

Každé stretnutie má 8 vyučovacích 45 minútových hodín každú sobotu, rozdelených do štyroch 1,5 hodinových blokov.

Aktualizovaný program nájdete tu, májová prednáška sa posúva zo 4. na 11.5.2024: Teória-základy2024 

Prihlášky zasielajte na: nagajova@sspap.sk

 

SPPIN

SPPIN (Slovenský Psychoanalyticko Psychoterapeutický Inštitút) je vzdelávací inštitút SSPAP. Je členom Slovenského Inštitútu pre Vzdelávanie v Psychoterapii. Tvorí a zastrešuje tréningové programy SSPAP. Momentálne SPPIN umožňuje vzdelávanie v individuálnej psychoanalytickej psychoterapii dospelých a v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii. Aktuálne prebiehajú dve výcvikové skupiny.

Tréningový program trvá minimálne 5 rokov. Je akreditovaný Ministerstvom Zdravotníctva SR v rámci Projektu 2016 od SIVP a súčasne je v súlade s EFPP (European Federation of Psychoanalytical Psychotherapy), ktorého sme riadnym členom. To znamená, že zaradením do výcviku je možné požiadať o zaradenie do certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia alebo necertifikovaného vzdelávania v psychoterapii v SIVP a pri splnení všetkých požadovaných podmienok SIVP podľa Projektu 2016 sa stať psychoterapeutom podľa podmienok stanovených MZ SR. Po úspešnom ukončení výcviku sa v rámci Európy stávate  riadnym skupinovým psychoanalytickým psychoterapeutom.

VIAC INFO

Tréning v Psychoanalytickej Psychoterapii, minimálne kritéria

  • Dĺžka trvania – minimálne 5 rokov
  • Metodológia psychoterapeutickej metódy – 510 hodín formou zážitku na sebe a praktických seminárov
  • Individuálna psychoanalytická psychoterapia – 150 hodín
  • Základná psychoterapeutická a psychoanalytická teória – 150 hodín
  • Supervízia vlastného klienta – spolu 200 hodín
  • Ukončenie výcviku kolokviálnou a ústnou skúškou
  • Prax s rozdielnymi mentálnymi poruchami, min. 200 hodín v akreditovanom stredisku

Zúčastnite sa našich vzdelávacích aktivít

Trauma z pohľadu súčasnej psychoanalýzy

27 septembra @ 8:00 am - 28 septembra @ 12:00 am

Vzdelávajte sa s nami!

Či už máte záujem o ucelený výcvik psychoanalytického psychoterapeuta alebo len o ostatné odborné aktivity, dajte nám vedieť. Radi Vás na našich akciách privítame.