Zoznam cvičných terapeutov:

 • Mgr. Abramová Svetlana – svigabramovy@gmail.com
 • Mgr. Babík Martin – mbabik7@gmail.com
 • Mgr. Blahutová Zuzana – blahutovabratislava@gmail.com 
 • Mgr. Březnová Daniela – daniela.breznova@gmail.com
 • MUDr. Kopas Viktor – viktor.kopas@gmail.com
 • PhDr. Michlerová Zita – zitam2@centrum.sk
 • Mgr. Mlejnková Erika – erika.mlejnkova@gmail.com
 • PhDr. Nagajová Anna – nagajova@sspap.sk
 • MSc. Uhríková Ivica – ivica.uhrikova@gmail.com
 • PhDr. Vrba Luděk – vrba@cspap.cz
 • Mgr. Zámečník Pavol – zamecnik.pavol@gmail.com