Zoznam cvičných terapeutov:

  • Mgr. Babík Martin

  • Mgr. Blahutová Zuzana

  • Mgr. Březnová Daniela

  • MUDr. Kopas Viktor

  • PhDr. Michlerová Zita

  • Mgr. Mlejnková Erika

  • PhDr. Nagajová Anna

  • MSc. Uhríková Ivica

  • PhDr. Vrba Luděk

  • Mgr. Zámečník Pavol