Mgr. Erika Mlejnková:

Mnohé ženy dnes sa chcú realizovať v práci, študujú a rozvíjajú svoju kariéru viac, než to bolo v generácii našich matiek a babičiek. Kedysi mať prácu bolo sekundárne, bolo takmer jedno, aká je to práca. Pre ženu bola najdôležitejšia realizácia v rodine, práca bola povinnosť a nevyhnutnosť, ale nič viac. Dnešné ženy sa chcú rozvíjať, majú veľa ambícií a chcú ich dosahovať. S tým, samozrejme, súvisí aj to, že majú menej mentálneho priestoru na hľadanie ideálneho partnera  a realizovanie svojho osobného a rodinného života. Musí sa to diať popri práci, v ktorej sú dnes všetci, aj muži, vystavovaní vysokým nárokom.

Mnoho faktorov, ako vek, pôvodná rodina, partner alebo zdravie rozhoduje o tom, kedy sa žena rozhodne založiť rodinu. Vek sa snažia ženy nejakú dobu nebrať do úvahy. Svoje úvahy o deťoch odkladajú do budúcnosti. Áno, chcem deti, budem mať deti, ale ešte nie teraz. Najskôr musím/chcem …Potom sa však vek prihlási sám a žena, ktorá mala veľa rôznych záujmov, cieľov a povinností, začína myslieť na deti čoraz častejšie, až sa toto stáva najvyššou nutnosťou, bez ktorej si nevedia predstaviť život. Takto, podľa mňa, vyzerá prirodzený proces dozrievania materskej role.

Rodina, v ktorej sme vyrástli, má na nás, náš pocit sebahodnoty a našu schopnosť realizovať sa v rôznych životných roliach, zásadný vplyv. Má to zásadný vplyv aj na materstvo a vzťah k deťom. Niektoré ženy odkladajú materstvo napríklad preto, že si neveria, že by mohli byť dobrými matkami, (alebo lepšími matkami, než boli ich matky). Väčšinou je táto úzkosť nevedomá, ale má podobu strachu, že sa nevyvarujú chýb, aké sami zažili na vlastnej koži so svojimi rodičmi.

Vzťah s otcom má zásadný vplyv na sebaúctu ženu a formovanie jej vzťahu k mužom. Ak otec o dcéru nejavil adekvátny záujem, poprípade bol prehnane kritický, jej sebavedomie je nízke a odrazí sa to aj na jej živote. Dôležitý je aj vzťahový vzorec, v akom žili rodičia ženy. V reakcii naň si potom vytvára partnerský vzťah, napríklad niečo nevedome kopíruje, a iným veciam sa snaží vedome vyhnúť. Väčšinou sa však vzťahový vzorec rodičov bez cielenej a dlhodobej práce na sebe len málokedy podarí výrazne zmeniť.

Zdravotné hľadisko je zásadné pri zvažovaní tehotenstva a vek hrá dôležitú rolu. Ale nemali by sme dovoliť, aby nás to uvrhlo do prílišného stresu a napätia, lebo ten zdraviu škodí viac, než vek ako taký. Mnohokrát je psychické napätie, problémy a nízka sebadôvera príčinou funkčnej neplodnosti, kedy je žena fyzicky úplne zdravá a schopná otehotnieť a napriek tomu sa to nedarí. Pre každú ženu, aj každého človeka, je zásadné, aby si dovolil byť sám sebou. dopriať si dosť času a energie na to, aby sme našli sami seba, dovolili si realizovať to, čo chceme a akými chceme byť. Akceptovať inakosť každého z nás, či už sa rozhodneme, že deti budeme mať alebo nie.

V súčasnosti kladieme veľký dôraz na jednotlivca a jeho potreby a práva. Sme zaujatí vylepšovaním seba samých, od zarábania peňazí, ktoré nám zabezpečia vysokú životnú úroveň, po prácu na svojom tele, zdraví, osobnostnom rozvoji, chceme veľa zažiť, cestovať, atd. Deti často znamenajú odklonenie od týchto cieľov a vyžadujú veľké sebazaprenie, až obetavosť. Nedivme sa teda, že máme stále viac a viac žien, ktoré otáľajú s materstvom, prípadne zvažujú, či sa matkami stať.