SSPAP je psychoanalyticky orientovaná psychoterapeutická spoločnosť na Slovensku. Vznik SSPAP sa viaže k prirodzenému profesionálnemu záujmu o psychoterapeutickú prácu v rámci psychoanalytickej teórie.

SSPAP je odbornou  spoločnosťou a jej základnou myšlienkou je sprostredkovávať psychoanalytické myšlienky, relevantné poznatky, a tým zvyšovať informovanosť o psychoanalýze (vedeckej teórii a výskume) a psychoanalytickej psychoterapii (využívaní poznatkov v klinickej praxi) v Slovenskej republike na rôznych úrovniach. Cieľom je aj korigovať skreslené, či zmätočné informácie o psychoanalytickej teórii a praxi v našej krajine.

Jej hlavným poslaním je vytvoriť profesionálny priestor a zázemie pre psychoanalytickú psychoterapiu ako aj psychoanalýzu. Tým umožniť seriózny terapeutický výcvik  – v zmysle teoretického vzdelania,  vlastnej terapeutickej skúsenosti a supervízie, podľa prísnych medzinárodných kritérií.