Základná literatúra:

Akhtar, S. 2009. Comprehnesive Dictionary of Psychoanalysis. London: Karnac, 2009.
McWilliams, N. 2004.Psychoanalytic Psychotherapy. London: The Guilford Press, 2004.
McWilliams, N. 1994.Psychoanalytic Diagnosis. London: The Guilford Press, 1994.
McWilliams, N. 1999.Psychoanalytic Case Formulation. London: The Guilford Press, 1999

Všeobecná, detská, skupinová literatúra:

Behr, H., Hearstová, L. 2007. Skupinově – analytická psychoterapie. Praha: Triton, 2007.
Blanckovi, G. a R. 1992. Ego – psychologie: teorie a praxe. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1992.
Chasseguetová – Smirgelová, J. 2001. Kreativita a perverze. Praha: Portál, 2001.
Fonagy, P., Target, M. 2005. Psychoanalytické teorie. Perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie. Praha: Portál, 2005.
Freibergová, S.H. 2002. Magické roky. Praha: Triton, 2002.
Fraimberg, Haydeé. 2001. Narcistický rodič a střet generací. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 2001.
Horneová, A., Lanyadoová, M. 2005.Psychoterapie dětí a dospívajících. Praha: Nakladatelství Triton, 2005.
Kaščáková, N. 2007. Obranné mechanizmy. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2007.
Kernberg, F.O.1992. Schwere Personlichkeitsstorungen. Theorie, Diagnose, Behandlungsstrategien. Stuttgart: Klett-Cotta, 1992.
Kleinová, M. 2005.  Závist a vděčnost. Praha: Triton, 2005.
Kernberg, F.O. 1999. Normální a patologická láska. Praha: Portál, 1999.
Kernberg, F.O. 2004. Aggressivity, Narcissism…..New Haven: Yale University Press, 2004.
Kocourek, J. 1992. Horizonty psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1992.
Kohut, H. 1991. Obnova Self. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1991.
Mahlerová, M.S., Pine, F., Bergmanová, A. 2006. Psychologický zrod dítěte. Praha: Triton, 2006.
Mikota, V. 1995. O ovlivňování duševních chorob. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1995.
Mitchell, A.S., Blacková, M.J. 1999. Freud a po Freudovi. Praha: Triton, 1999.
OPD-2, 2008. Operationalized psychodynamic diagnostics OPD-2: manual of diagnosis and treatment planning. Cambridge: Hogrefe and Huber Publishing, 2008.
PDM, 2006. Psychodynamic Diagnostic Manual. Silver Spring: Published by the Alliance of Psychoanalytic Organizations, 2006.
Quinodoz, J.M. 2011. Reading Freud. London: Insitute of Psychoanalysis, 2011.
Roberts, J., Pines, M. 1998. Skupinová analýza v praxi. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998.
Rycroft, Ch. 1993. Kritický slovník psychoanalýzy. Praha: Psychoanal. nakladatelství, 1993.
Saic, M. 2005. Protipřenos v analýze. Praha: Triton, 2005.
Sandler, J., Dare, Ch., Holder, A. 1994. Pacient a analytik. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1994.
Scharff, E.D., Scharff, J.S. Object Relations Family Therapy. London: A Jason Aronson Book
Thomä, H., Kächele H. 1993. Psychoanalytická praxe. 1.Teorie. Hradec Králové: MACH, 1993.
Thomä, H., Kächele H. 1996. Psychoanalytická praxe. 2.Praxe. Praha: Pallata, 1996.
Vavrda, V. 2005. Otázky soudobé psychoanalýzy. Tradice a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.
Winnicott, D. 1998. Lidská přirozenost. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998.