Psychoterapia je termín, ktorý pokrýva široké spektrum intervencií, ktoré sú zamerané na odstránenie smútku, úzkostí a rôznych symptómov a podporujú osobné naplnenie.

Psychoanalýza aj psychoanalytická psychoterapia sú metódy používané intenzívne vytrénovanými profesionálmi, a ktoré skúmajú klienta do úplnej podstaty jeho existencie. Sú založené na základnom porozumení, že väčšina nášho mentálneho a emocionálneho života je mimo naše vedomé uvedomenie a teda nám nie je priamo prístupné. Špeciálne naše emočné utrpenie je následok nevedomých pocitov a presvedčení. V skutočnosti nevieme povedať, čo nás trápi. A preto naše vedomé porozumenie našich problémov je nedostatočné k tomu, aby sme si uľavili od pocitov úzkosti a oslobodili sa od stále tých istých bolestivých vzorcov.

Psychoanalytický proces umožňuje nevedomým pocitom a myšlienkam ožiť priamo počas sedení, kde sú následne rozpoznané a porozumené a tým definitívne modifikované. Práve kvôli tomuto sú psychoanalýza aj psychoanalytická psychoterapia intenzívne spôsoby terapie, vyžadujúce si frekventované stretnutia počas niekoľkých rokov. Kým u psychoanalýze hovoríme o stretnutiach 3 až 5 krát do týždňa, psychoanalytická psychoterapia má frekvenciu 2 až 3 stretnutia týždenne.

Tým, že sprístupňujú nevedomé vrstvy mysle, dávajú potenciál dosiahnuť úplnú a trvajúcu slobodu a naplnenie v centrálnych aspektoch života, ako sú vzťahy, práca a seba-skúsenosť.