Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Slovenská spoločnosť pre psychoanalytickú psychoterapiu (ďalej iba ako „SSPAP“ alebo „my“) venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany súkromia,