1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

5. Prečitajte si pozorne celé Vyhlásenie, do ktorého vyplňte naše údaje, spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU.

7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie (pdf)
Potvrdenie o zaplatení dane (doc)

Údaje potrebné k poukázaniu 2% Slovenskej spoločnosti pre psychoanalytickú psychoterapiu:

  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42254680
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): Slovenská Spoločnosť pre Psychoanalytickú psychoterapiu
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Hraničná 17901/20A, 821 05 Bratislava
  • zn.: VVS/1-900/90-37361

Doplňujúce info:

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2018 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

– Do kolónky ROK sa píše 2017

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Zdroj: www.rozhodni.sk