Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby uveďte nasledovné údaje do kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa, v prípade, že chcete peniaze poslať do SSPAP:

  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42254680
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): Slovenská Spoločnosť pre Psychoanalytickú psychoterapiu
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Hraničná 17901/20A, 821 05 Bratislava
  • zn.: VVS/1-900/90-37361

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad ( podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A a TYP B si môžete stiahnuť tu: TLAČIVÁ

Doplňujúce info:

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2018 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Zdroj: www.rozhodni.sk