Loading Udalosti
  • This event has passed.

Česká spoločnosť psychoanalytickej psychoterapie, ČSPAP,  Vás srdečně zve na jednodenní seminář

Uri Levina z Izraele

VZTAHOVOST – PŘEMOSTĚNÍ MEZI PSYCHOANALÝZOU A SKUPINOVOU ANALÝZOU

Seminář bude tlumočen do češtiny.

O čem je seminář?
Na semináři prozkoumáme aspekty vztahovosti z pohledu psychoanalýzy a skupinové analýzy; blíže se seznámíme s u nás zatím často nejasným, leckdy kontroverzním tématem kombinované terapie (současně probíhající individuální a skupinové terapie); a prohloubíme naše porozumění odehrání a sebeodhalení — vztahovým konceptům, které tvoří oporu naší vztahové práce s pacienty a skupinami. Diskutovat budeme o teoretických otázkách i praktických aspektech této práce.

Vztahová psychoanalýza byla založena v 80. letech minulého století jako pokus o integraci interpersonálního přístupu a myšlenek britské teorie objektních vztahů. Vztahoví analytici tvrdí, že osobnost se rodí z matrice raných formativních vztahů s rodiči a dalšími osobami. Filozoficky je vztahová psychoanalýza blízce propojena se sociálním konstruktivismem.

Zdá se, že skupinová analýza tato přesvědčení o povaze základu psýché a o propojenosti lidských myslí sdílí. V jistém slova smyslu lze Foulkese, zakládajícího otce skupinové analýzy v Británii, považovat za průkopníka vztahových přístupů. Foulkesova myšlenka, že skupinový terapeut (konduktor) je také účastníkem skupiny a je proto vystaven stejným skupinovým procesům, je základním pojítkem mezi skupinovou analýzou a vztahovým myšlením. Tato myšlenka byla vyslovena dlouho předtím, než se začala svým chápáním přenosu a protipřenosu odlišovat vztahová psychoanalýza od klasické psychoanalýzy.


Uri Levin 
je klinický psycholog, skupinový analytik a konzultant organizací. Je členem představenstva EFPP (Evropská federace pro psychoanalytickou psychoterapii); členem IIGA, GASi a IAGP. Přednáší na Univerzitě v Tel Avivu a superviduje individuální a skupinovou terapii. Pracuje převážně ve své soukromé praxi v Tel Avivu s jednotlivci, páry a adolescenty.

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů, lékařů a zdravotních sester a ohodnocena kredity Asociace klinických psychologů (AKP), České lékařské komory (ČLK) a České asociace sester (ČAS).

Poplatek
Do 30. října 2019        – 1 500 Kč
Od 1. listopadu 2019  – 1 800 Kč
Poplatek zahrnuje kávu a malé občerstvení o přestávkách.

Prihláškú nájdete na stránkach českej spoločnosti cspap.cz/cause/seminar-vztahovost-premosteni-mezi-psychoanalyzou-a-skupinovou-analyzou-uri-levin