Loading Udalosti
  • This event has passed.

Slovenská spoločnosť pre Psychoanalytickú Psychoterapiu Vás pozýva na odborné stretnutie, ktoré povedie izraelský psychoterapeut Uri LEVIN:

Psychoanalytický prístup v skupinách a organizáciách

Program:

ČASŤ 1

10:00 – 11:30  Výmena a zrkadlenie – Skupina ako tvorivý priestor.
Výmena a zrkadlenie (exchange and mirroring) sú podstatou teoretických aj praktických princípov skupinovej analýzy. Prečo a ako prispievajú k tvorivosti v skupinových procesoch?

12:00 – 13:30 Práca s „reveries“ v psychoanalytickej skupine.
„Reverie“ ako dôležitý koncept Biona, ktorý sa viaže na kapacitu matky umožniť dieťaťu prekonať jeho úzkosti a vyvinúť vlastnú schopnosť kontejnovania. Nevedomá intersubjektívna aktivita pacienta a terapeuta v skupine.

Prvá časť je určená predovšetkým pre psychoanalyticky, alebo psychodynamicky orientovaných odborníkov.

ČASŤ 2

14:30 – 16:00 Psychoanalýza v organizáciách: Tavistock a viac.
Prínos psychoanalytického myslenia k pochopeniu organizácií a systémov.

16:30 – 18:00 Analýza rolí: Workshop.
Naše role sú formované vedomými a nevedomými faktormi, ako sú naše vnútorné vzťahové objekty, naše fantázie, či predchádzajúca skúsenosť. Analýza rolí psychoanalytickým prístupom.

Druhá časť je určená všetkým, ktorí pracujú so skupinami v akomkoľvek settingu a majú záujem pochopiť nevedomú dynamiku skupín.

Uri Levin, MA je klinický psychológ, skupinový psychoanalytický psychoterapeut a organizačný konzultant. Je členom Izraelského inštitútu skupinovej analýzy, členom Medzinárodnej asociácie skupinovej analýzy a je vo výbore Európskej Federácie pre psychoanalytickú psychoterapiu. Má súkromnú prax v Tel Avive kde taktiež vyučuje na univerzite. Jeho záujmy zahŕňajú: kombinovanú terapiu, integráciu skupinovej analýzy a psychoanalýzy a implementáciu analýzy skupiny v organizačnom poradenstve.

Vstupné:

  • 40 Eur – celý deň
  • 25 Eur – 1. alebo 2. časť
  • tlmočenie a kredity v cene
  • členovia SSPAP 10% zľava
  • platba faktúrou vopred

Na seminár sa treba prihlásiť vopred mailom.

Miesto stretnutia:

Miestnosť G20, katedra psychológie,  FiF UK, Gondova 2, Bratislava

 

Prihlášky posielajte na email info@sspap.sk. V názve emailu – 201801, v maily uveďte Vaše meno.

Platbu posielajte na účet spoločnosti:

IBAN: SK0683300000002300352269 

VS:201801

Poznamka: vase meno

Potvrdenie o platbe Vám následne zašleme do mailu.