Loading Udalosti

Odborný seminár povedie Doc. PhDr. Jana Kocourková, tréningová a supervízna psychoanalytička podľa požiadaviek IPA (medzinárodnej psychoanalytickej asociácie). Pracuje na detskej psychiatrickej klinike 2. LF UK a FN Motol.

Na seminár sa treba prihlásiť mailom z dôvodu obmedzenej kapacity. Miesto konania bude upresnené. Seminár sa uskutoční v Bratislave.

Vstupné: 9 Eur (členovia a študenti), 11 Eur (členovia SPS), 13 Eur (nečlenovia). Prihlášky posielajte na adresu info@sspap.sk . Platba v hotovosti na mieste.